Whistle Key Chart – tonacje

Na sesjach można usłyszeć nie raz usłyszeć, że można nie znać tytułu granego utwory, ale tonację trzeba ;). Whistle (diatoniczny sześcio-otworowy flażolet) to prosty instrument, jednak na każdym można zagrać w kilku tonacjach. Standardowo na D, bez półdziurek,  można grać także  w G, Em, Bm. Pozostałe tonacje (patrz tablica poniżej) wymagają nieco wprawy ale nie jest to niemożliwe.

Jako osoba grywająca regularnie z wokalistami, muszę być przygotowany na każda ewentualność dlatego z poniższej tablicy mam prawie pełny zestaw (nie mam F# i G#) ale jak widać z tej tablicy dysponuję możliwością zagrania praktycznie w każdej tonacji. Standardowe moje wyposażenie na sesje to komplecik whistle’s oraz aplikacja na telefon: Song Key Finder :).

Jak czytać oznaczenia tonacji

Nie tylko moim problemem jest rozpoznawanie tonacji z zapisu nutowego, dla mnie jest to kluczowe pytanie: jaki flet (diatoniczny) wziąć do ręki 🙂

kolo kwintowe tonacjaHow to Read Key Signatures Key signatures are important when reading music. You must understand how to read key signatures in order to know how to play the notes the way the composer intended. The key signature is a grouping of symbols sharps [#] and flats [b] that tell you to always play certain notes one semitone half-step higher or lower. The key signature is typically placed after the clef at the beginning of the music or after a double bar. (How to Read Key Signatures – For Dummies).

How to Read the Key Signature to Determine What Key to Play

Knowing how to read the key signature to determine what key to play is critical to reading music, but it isn’t difficult. Count the number of sharps or flats in the key signature, and then you can use the circle of fifths (or the following table) to determine which major key to play in.

If the Key Signature Has The Music Is in the Key of
1 sharp G
1 flat F
2 sharps D
2 flats B flat
3 sharps A
3 flats E flat
4 sharps E
4 flats A flat
5 flats, 7 sharps C sharp/D flat
6 flats, 6 sharps F sharp/G flat
7 flats, 5 sharps B/C flat

Przystępnie opisane… Walczymy…

Tonacja tin whistle Równoległa tonacja molowa Tonacje durowe Tonacje molowe Tonacja dorycka Tonacja miksolidyjska
C a C / F d / g d g
D h D / G e / a e a
E cis E / A f / h f h
F d F / H g / c g c
G e G / C a / d a d
A fis A/D B / Es B Es
B g B / Es h / e h e
H gis H / E c / f c f